energiskog, skog som sköts och utnyttjas för energiproduktion. I sin nuvarande form är odling av energiskog i Sverige av sent datum. De första försöken startades på 1960-talet av Gustaf Sirén vid dåvarande Skogshögskolan. Tanken var till

(37 av 269 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Jöran Fries

Historik

Naturskogar har sedan urminnes tider varit människans viktigaste energikälla. Redan under förromersk tid tillämpades i Italien ett skogsskötselsystem inriktat huvudsakligen på energiproduktion. Skogen kalavverkades med

(24 av 175 ord)
  • Författare:
  • Jöran Fries