förköpsrätt, rätt att framför någon annan få köpa något, vanligen på de villkor som har avtalats mellan säljaren och en annan köpare. I svensk lag förekommer förköpsrätt och liknande rättigheter i ett antal fall vid överlåtelse av fastighet. Förköp kan även gälla tomträtt.

En kommun har enligt 1967 års förköpslag i vissa fall förköpsrätt när ägaren säljer

(56 av 403 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Bo Bengtsson
  • Sten Hillert