Göteborg, kommun i Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län); 448 km

(11 av 25 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Ulf Erlandsson

Natur

Berggrunden i östra Göteborg består huvudsakligen av nästan två miljarder år gamla gnejser, som är kraftigt uppspruckna och bildar ett spricklandskap med plintliknande höjder och mellanliggande dalgångar. Bergskrönen har eroderats av inlandsis,

(32 av 222 ord)
  • Författare:
  • Gunilla Björklund

Befolkning

Befolkningsutvecklingen i Göteborgsregionen under efterkrigstiden har inneburit stora förändringar i regionens olika delar. I ett första skede ökade befolkningen i de inre delarna, och

(24 av 165 ord)
  • Författare:
  • Carl-Johan Nordblom

Näringsliv

Göteborg är näst Stockholm Sveriges mest betydande industristad, och tillverkningsindustrin bidrar med drygt 20 % av samtliga arbetstillfällen. Göteborg är också betydande handels- och sjöfartsstad, med bl.a. Sveriges största hamn, och näringsgrenarna handel och transporter svarar för en nästan lika stor andel av arbetstillfällena som tillverkningsindustrin. Även finansverksamheten i staden är omfattande, liksom utbildnings- och forskningssektorn. Den

(56 av 395 ord)
  • Författare:
  • Ulf Erlandsson

Kommunikationer

Göteborg är knutpunkt för Västsveriges landsvägs- och järnvägsnät och har dessutom bilfärje- och passagerartrafik med båt till Danmark,

(18 av 122 ord)
  • Författare:
  • Ulf Erlandsson