Hovmarskalksämbetet, enhet vid det svenska hovet. Hovmarskalksämbetet svarar för förberedelser och

(11 av 46 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?