Hovmarskalksämbetet, enhet vid det svenska hovet. Hovmarskalksämbetet svarar för förberedelser och

(10 av 46 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Bengt Åke Häger