industriland, i-land, benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land). Det finns ingen egentlig definition av begreppet i-land. Till gruppen

(27 av 197 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Ulf Erlandsson