Internationella domstolen i Haag, Haagdomstolen, International Court of Justice, ICJ, ett av

(11 av 84 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Love Kellberg

Organisation och sammansättning

Alla FN:s medlemsstater är genom medlemskapet underställda domstolsstadgan. Även icke-medlemsstater kan få omfattas av stadgarna efter beslut av Generalförsamlingen på

(21 av 157 ord)

Kompetens

Endast stater kan vara parter inför domstolen. Men ibland anhängiggörs mål av stater på vägnar av enskild, varvid staten gör den enskildes sak till sin (t.ex. i Boll

(28 av 206 ord)
  • Författare:
  • Love Kellberg

Litteraturanvisning

S. Rosenne, The World Court (6:e upplagan 2003).