Klimatförändringen med den globala uppvärmningen (växthuseffekten) som följd är ett stort hot mot korallreven. En ökning av vattentemperaturen i samband med hög instrålning gör att de pigmenterade zooxanthellerna, som lever i koralldjurens vävnader, dör. Zooxanthellerna står genom sin fotosyntes för 95 % av den energi som koralldjuren behöver. När stora mängder zooxantheller dör, och därmed också koralldjuren, blir effekten att hela korallrevet får blekare färg – s.k. korallblekning. Om vattentemperaturen sjunker igen inom ganska kort tid kan reven

(77 av 548 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Ragnar Hall