kostnads–intäktsanalys, KI-analys, samlande benämning på olika metoder att indela, observera samt

(11 av 54 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?