kreationism (av latin creaʹtio, av creʹo ’skapa’, ’frambringa’), föreställningen att världen skapades i enlighet

(14 av 93 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Litteraturanvisning

A. Montagu (utgivare), Science and Creationism ( 1984).