kristusmonogram, monogram bildat av bokstäver ur namnet Jesus Kristus, ibland i kombination med ett kors. Den vanligaste formen (a på bilden) kombinerar bokstäverna chi och rho, de två första bokstäverna i Christos (Kristus). Samma monogram kunde i profana sammanhang betyda chrestos, god, vilket sågs

(43 av 310 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Stephan Borgehammar

Litteraturanvisning

E. Dinkler & E. Dinkler-von Schubert, ”Kreuz”, Reallexikon zur byzantinischen Kunst (1966–);
H. Leclercq, ”Chrisme”, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie 3:1 (1913).