Norén, Lars, född 9 maj 1944, författare och dramatiker, konstnärlig ledare för Riksteatern 1999–2007 och för Folkteatern i Göteborg 2009–11. Med debutboken Syrener, snö (1963) framträdde Norén som en av 1960-talets originellaste poeter. Hans tidiga produktion, t.ex. Encyklopedi (1966) och Stupor (1968), präglas

(48 av 344 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Leif Zern

Litteraturanvisning

B. Apelkvist, Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik ( 2005);
P. Mehrens, Mellan ordet och döden: Rum, tid och representation i Lars Noréns 70-talslyrik ( 1999);
L. Nylander, Den långa vägen hem: Lars Noréns författarskap från poesi till dramatik ( 1997);
Ulf Olsson, Språkmaskinen: Om Lars Noréns författarskap ( 2013);
M. van Reis, Det slutna rummet: Sex kapitel om Lars Noréns författarskap 1963–1983 ( 1997);
Barbro Westling, Lars Norén: Dramatikern ( 2014).