leversjukdomar, sjukdomsprocesser som stör leverns funktioner i sådan omfattning att det omedelbart eller på längre sikt uppkommer symtom. Levern har en mycket stor reservkapacitet, dvs. stora delar av levern kan vara ur funktion till följd av sjukdom eller skada innan symtom uppträder. Leversjukdomar ger sig till känna dels genom att

(50 av 354 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist
 • Rolf Olsson

Rubbningar i ämnesomsättningen

Vid hemokromatos, bronsdiabetes, tas en onormalt stor mängd järn upp från födan. Det leder till ökad upplagring av järn i kroppen

(21 av 143 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist
 • Rolf Olsson

Störningar i blodcirkulationen

Den vanligaste störningen är den som uppstår vid levercirros, då portåderns grenar i levern blir sammanpressade så

(17 av 116 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist
 • Rolf Olsson

Flödeshinder i gallgångarna

De vanligaste orsakerna till hinder för flödet av galla (kolestas) är

(11 av 22 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist
 • Rolf Olsson

Inflammationer

Leverinflammation, hepatit, kan ha ett flertal orsaker. Man kan skilja mellan akuta och kroniska hepatiter, men skillnaden är ofta otydlig eftersom

(21 av 148 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist
 • Rolf Olsson

Kronisk hepatit

Virushepatit. Kronisk hepatit kan vara en följd av akut hepatit B eller hepatit C. Risken för kronisk utveckling är betydligt större vid hepatit C. Behandlingen av akut hepatit B eller hepatit C syftar till förhindra utveckling av kronisk hepatit, men sjukdomen upptäcks i många fall inte förrän i det kroniska stadiet. Behandlingen inriktas då på att eliminera eller begränsa inflammationen; se hepatit. Många andra former av kronisk hepatit finns. Symtomen är ofta vaga, t.ex.

(69 av 486 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist
 • Rolf Olsson

Förgiftningar och överkänslighet

Levern kan skadas av ett stort antal substanser: alkohol, läkemedel, vissa s.k. hälsoprodukter som säljs inom hälsofackhandeln, narkotika, kemikalier samt biologiska gifter i svampar, mögel och cyanobakterier. Det viktigaste av alla levergifter i västländerna är alkohol.

Man skiljer mellan direkta gifteffekter som medför

(43 av 305 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist
 • Rolf Olsson

Akut leversvikt

Detta tillstånd innebär att leverns funktioner försämras dramatiskt inom loppet av dagar till veckor

(14 av 98 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist
 • Rolf Olsson

Leversjukdom vid graviditet

Tre former av leversjukdom förekommer vid graviditet. Intrahepatisk kolestas under graviditet benämns också graviditetshepatos eller graviditetsklåda (sistnämnda benämning är mindre lämplig eftersom

(22 av 156 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist
 • Rolf Olsson

Tumörer och liknande förändringar

Medfödda cystor i levern, vilka kan ha en diameter av flera

(11 av 71 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist
 • Rolf Olsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, leversjukdomar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/leversjukdomar