lexikon (grekiska lexikoʹn (bibliʹon) ’ordbok’), ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande. I första hand avses en

(33 av 237 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Sture Allén

Litteraturanvisning

J. Aitchison, Words in the Mind (1987);
Bo Svensén, Handbok i lexikografi (2:a upplagan 2004).