lungsot, äldre benämning på utbredd lungtuberkulos. Se tuberkulos

(8 av 8 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Bengt Lundh