Marie bebådelsedag, Jungfru Marie bebådelsedag, vårfrudagen, högtid i kyrkoåret den 25 mars, i Svenska kyrkan flyttad till närmaste söndag vid helgdagsreformen 1952. När påsken infaller

(24 av 175 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Anders Ekenberg
  • Jan-Öjvind Swahn

Litteraturanvisning

N.-A. Bringéus, Årets festseder (4:e upplagan 1988);
K. Danver, Folktraditioner kring vårdagjämningen: Med särskild hänsyn till kontinentala traditioner (1943).