medbestämmandeavtal, kollektivavtal enligt medbestämmandelagen, MBL, om medbestämmanderätt för arbetstagarna i frågor som avser ingående och upphörande av anställningsavtal, ledning och fördelning av arbetet och bedrivande i övrigt av verksamheten på arbetsplatsen

(30 av 220 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Reinhold Fahlbeck