opioiʹder (av opium och grekiska eidosiʹ-] ’form’), samlingsbenämning på

(10 av 51 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Jörgen Malmquist

Opioidreceptorer

Försöken att finna receptorer för de farmakologiska effekterna av morfin och besläktade substanser blev framgångsrika i början

(16 av 116 ord)

Endogena opioider

Vid den tidpunkt då receptorerna upptäcktes fanns två grupper av opioider

(10 av 53 ord)

Naturliga opioider

Naturliga opioider förekommer i opium. Av de naturliga opioiderna är endast morfin och kodein (metylmorfin

(14 av 107 ord)

Syntetiska opioider

Syntetiska opioider är en stor grupp. De kan ha tillkommit genom smärre kemiska modifikationer av morfin (och betecknas då ofta som semisyntetiska) eller kan ha mer avvikande kemisk struktur. Angående heroin (diacetylmorfin) se nedan och i artikeln heroin. I det följande nämns de substanser som är i bruk i Sverige som läkemedel. Medel

(52 av 377 ord)
  • Författare:
  • Jörgen Malmquist

Opioidmissbruk

På grund av sin euforiserande verkan har opioiderna under århundraden varit populära som missbrukspreparat. I äldre tider användes råopium

(18 av 134 ord)
  • Författare:
  • Ola Thulin