På Sörmländska sjöplatån har ett för Södermanland karakteristiskt odlingslandskap utvecklats. I det sjörika sprickdalslandskapet återfinns dels de för Södermanland så typiska herrgårdarna men också en stor

(26 av 179 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Mats Widgren