Sibiʹrien, ryska Sibir, område öster om Uralbergen i Ryska federationen; 12,8 miljoner km2, inklusive ryska Fjärran östern. Området är glesbefolkat

(22 av 160 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Örjan Sjöberg

Etnografi och befolkning

I Sibirien har i såväl äldre som nyare tid försiggått omfattande folkförflyttningar, och såväl tsardömets som Sovjetväldets myndigheter har fört ett ofta mycket kraftigt centraldirigerande maktspråk i fråga om de många minoritetsfolkens näringsliv och livsformer. Ursprungsbefolkningen är starkt uppsplittrad med hänsyn till språkliga, etniska, ekologiska och ekonomiska förhållanden. Befolkningen är mycket ojämnt fördelad, tätast längs den Transsibiriska järnvägen med dess storstäder. På en tiondel av Sibiriens yta bor 90 % av invånarna. Trots låg befolkningstäthet bor merparten (70 %) av Sibiriens befolkning i

(80 av 943 ord)
  • Författare:
  • Ingvar Svanberg
  • Jan-Öjvind Swahn

Förhistoria

Arkeologiskt kan tre större kulturregioner urskiljas: stäppområdena från Ural till Bajkalsjön, de nordligare områdena samt längst i öster området kring Amur. Från senare paleolitikum är boplatser

(25 av 182 ord)
  • Författare:
  • Johan Callmer

Historia

I tomrummet efter den sönderfallande Gyllene horden och i spåren av köpmän från Novgorod började furstendömet Moskva från slutet av 1400-talet utvidga sitt territorium in i Sibirien. Sedan Kazankhanatet 1552 dukat under för Ivan IV

(35 av 253 ord)
  • Författare:
  • Klas-Göran Karlsson

Litteraturanvisning

M.G. Levin & L.P. Potapov (utgivare), The Peoples of Siberia (engelsk översättning 1964).