Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Sydsvenskan, oberoende liberal daglig morgontidning, utgiven i Malmö. Upplaga: 100 400 ex. (2013). År 1994 blev Sydsvenskan ett dotterföretag till Tidnings AB Marieberg, som 1998 övertogs av Bonnier AB.

Sydsvenskan grundades 1870. Initiativtagare var Lundahistorikerna C.T. Odhner och Martin Weibull. År 1872 slogs tidningen samman med den av Bernhard Cronholm

(53 av 382 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Torbjörn Vallinder

Litteraturanvisning

Claes Lindskog, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 100 år ( 1948);
G. Lundström (redaktör), De första 150 åren ( 1998).