Trafikverket, myndighet som bildades 1 april 2010. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av vägtrafiken, järnvägstrafiken, sjöfarten och luftfarten samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och

(27 av 194 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Christer Engström
  • Lennart Hultqvist