Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementet, del av Regeringskansliet. Utbildningsdepartementet tillkom under namnet Ecklesiastikdepartementet vid departementalreformen 1840. Förutom utbildningsfrågor sorterade tidigare också kyrko- och kulturärenden under departementet. Utbildningsdepartementet slogs 2004 ihop med Kulturdepartementet till Utbildnings- och kulturdepartementet, men återuppstod 2007. Myndigheter som lyder under Utbildningsdepartementet är bland annat Centrala studiestödsnämnden, Institutet för rymdfysik, Kungliga biblioteket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Polarforskningssekretariatet, Sameskolstyrelsen, Skolinspektionen, Skolverket. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Svenska Unescorådet, Ungdomsstyrelsen, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet ... (66 av 440 ord)

Vill du veta mer om Utbildningsdepartementet?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Tabeller

Tipsa och dela