Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet, UD, del av regeringskansliet, tillkom vid departementalreformen 1840. Utrikesärendena hade från 1809 handlagts av utrikesstatsministern, som vid reformen blev chef för UD, och av hovkanslern, vars ämbete indrogs. Utrikesstatsministern hade varit chef för Kabinettet för utrikes brevväxling, vilket alltså kan betecknas som UD:s närmaste föregångare. Sedan ämbetet som utrikesstatsminister avskaffades 1876 har ett statsråd, utrikesministern, varit chef för UD. Sedan 1976 har i regel ett eller två biträdande statsråd varit knutna till departementet – sedan 2002 finns ett biträdande statsråd med titeln bistånds- och migrationsminister. UD:s främsta uppgift är att vara ett instrument för svensk utrikespolitik. Departementet ... (100 av 795 ord)

Vill du veta mer om Utrikesdepartementet?
Prova NE.se nu!