virus

vi´rus (latin, '(giftig) saft'; 'gift'), typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande. Utanför värdcellen existerar virus som livlösa komplex av protein och nukleinsyra (dvs. DNA eller RNA), ibland även omgivna av ett lipidhaltigt membran; virus har ingen egen ämnesomsättning. Inuti sin värdcell har de däremot förmåga att inträda i en förökningsfas (replikationsfas) med varierande grad av värdcellsberoende. Virus kan infektera alla levande organismer, dvs. bakterier (se bakteriofag), protozoer, alger, svampar, växter och djur. Virus delas in i familjer, vilka i flertalet fall i sin tur uppdelas i grupper. I en enskild grupp kan det ... (100 av 2428 ord)

Vill du veta mer om virus?
Prova NE.se nu!