yppandeförbud

yppandeförbud, benämning på en bestämmelse i rättegångsbalken som stadgar att om en domstolsförhandling hållits inom stängda dörrar och det därvid har förebringats en uppgift för vilken det hos domstolen gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen kan rätten förordna att uppgiften inte får uppenbaras. (43 av 143 ord)

Vill du veta mer om yppandeförbud?
Prova NE.se nu!

Tipsa och dela

Relaterade ämnen