Apparna finns tillgängliga för iPad. Ladda ner apparna i AppStore genom att söka på NE eller apparnas respektive namn. Logga in med ditt personliga konto. Ett personligt konto kan du skapa från en dator, iPad eller telefon som är inloggad på din skolas nätverk. Barnen/eleverna kan skapa personliga konton och använda apparna hemma. Här kan du läsa mer om personligt konto.