Artiklar som innehåller färre än 1 500 tecken är osignerade i NE:s uppslagsverk. Precis som de signerade artiklarna är de skrivna av ämnesexperter, men en så kort artikel anser vi inte ha någon personlig prägel och därför anger vi inte vem som skrivit artikeln. Under årens lopp kan också en sådan artikel ha förändrats ett antal gånger av NE:s redaktion och av andra experter än den eller de som skrev ursprungsversionen. Läs gärna mer om våra redaktionella principer.