NE Nationalencyklopedin AB

Lustfyllt lärande med NE:s juniorappar

/info/skola/lustfyllt-larande-med-ne-juniorappar/
Postat:

Christina Björklund är specialpedagog på Vasaskolan, Djursholm, i Stockholm och använder NE:s juniorappar, särskilt Stava och Berätta, regelbundet i sin undervisning i årskurs 4–6. ”Egentligen är väl apparna utvecklade för lite yngre elever, men jag jobbar med elever i behov av särskilt stöd och då fungerar de väldigt bra. Har man läs- och skrivsvårigheter i … Fortsätt läsa "Lustfyllt lärande med NE:s juniorappar"

NE Nationalencyklopedin AB

Ny forskning förbättrar läromedel i biologi

/info/skola/ny-forskning-forbattrar-laromedel-i-biologi/
Postat:

http://skolorBritt-Marie Lidesten är till vardags verksam på Bioresurs, som är ett nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med uppdrag från Utbildningsdepartementet och Uppsala universitet. För sitt arbete där fick hon pris för att hon uppmärksammar aktuell forskning inom biologiområdet och för den vidare ut i skolvärlden. ”Det händer mycket intressant inom biologiområdet, och det kan … Fortsätt läsa "Ny forskning förbättrar läromedel i biologi"

NE Nationalencyklopedin AB

Skolsynk för Google – äntligen busenkel tillgång till digitala verktyg

/info/ne-nyheter/skolsynk-for-google-antligen-busenkel-tillgang-till-digitala-verktyg/
Postat:

Skolsynk för Google kan beskrivas som en synkroniseringsmotor för att överföra kontoinformation från huvudmäns Google-installation till deras olika tjänsteleverantörer. Redan inför terminsstarten i augusti 2018 kommer skolor att kunna använda Skolsynk för Google för att lättare nå sina digitala läromedel från ILT Inläsningstjänst, Gleerups och NE Nationalencyklopedin. Mer än hälften av Sveriges kommuner och skolor … Fortsätt läsa "Skolsynk för Google – äntligen busenkel tillgång till digitala verktyg"

NE Nationalencyklopedin AB

Tigtag CLIL

/info/skola/amne-och-sprak-lyfter-varandra-i-pedagogiskt-koncept/
Postat:

Det pedagogiska konceptet CLIL etablerades i mitten av 90-talet och har fått spridning över Europa. Även i Sverige riktas allt större uppmärksamhet mot konceptet. När ämnes- och språkundervisning integreras med varandra kan läraren hjälpa eleverna att finna kopplingar mellan språk och ämne, och på så vis göra ämnet mer meningsfullt. I takt med att eleverna … Fortsätt läsa "Tigtag CLIL"