NE Nationalencyklopedin AB

Nu kliver AI in i matematiken

/info/skola/nu-kliver-ai-in-i-matematiken/
Postat:

En av skolans stora utmaningar har alltid varit att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov. Både de elever som behöver mer stöd och de som ligger långt framme får inte sina behov tillgodosedda eftersom undervisningen oftast måste anpassas efter de medelstarka eleverna.  Det kan vara väldigt krävande för en lärare att hantera de olika … Fortsätt läsa "Nu kliver AI in i matematiken"

NE Nationalencyklopedin AB

Väder och vind

/info/skola/vader-och-vind/
Postat:

Temapaket Med hjälp av NE:s temapaket Väder kan du planera flera lektioner utifrån vädrets olika egenskaper. Paketet innehåller både faktaorienterade och praktiska uppgifter, bland annat: Spännande väder! I den här övningen får eleverna göra en kort forskningsuppgift om väder. Eleverna kan exempelvis skriva om hur olika väderfenomen uppstår eller vilka konsekvenser kraftiga stormar kan ha … Fortsätt läsa "Väder och vind"

NE Nationalencyklopedin AB

NE:s kunskapstjänster om buddhism

/info/skola/nes-kunskapstjanster-om-buddhism/
Postat:

Temapaketet Buddhism NE:s temapaket om buddhism innehåller aktiviteter, fördjupningar och instuderingsuppgifter för områden från den tidiga buddhismens historia till hur det är att leva som buddhist i dag. I paketet ingår bland annat: Instuderingsfrågor om buddhism: Med hjälp av instuderingsfrågor bygger eleverna en bas av faktakunskap kring buddhismen med fokus på Buddha, läran och de … Fortsätt läsa "NE:s kunskapstjänster om buddhism"

NE Nationalencyklopedin AB

4 temapaket att använda inför valet

/info/skola/4-temapaket-att-anvanda-infor-valet/
Postat:

Politiska ideologier Temapaketet Politiska ideologier fördjupar din kunskap om de klassiska ideologierna som konservatism, socialism och liberalism. Det tar också upp nyare idéer som ekologism, feminism och anarkism. Men vi slutar inte där utan går vidare ut i världen och ser på ideologier som har vuxit fram i helt andra miljöer. I paketet finns övningar … Fortsätt läsa "4 temapaket att använda inför valet"