Coronavirus

coroʹnavirus (av latin coroʹna ’krona’, syftande på viruspartikelns ytstruktur), Coronaviʹridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

De infekterar människa och andra däggdjur samt fåglar. Hos människa drabbas främst övre luftvägarna. Hos nötkreatur och främst svin orsakar ett flertal coronavirus luftvägsinfektion och tarminfektion. Hos katt orsakar felint coronavirus sjukdomen smittsam bukhinneinflammation. I gruppen torovirus finns två virus som orsakar diarré, bernvirus hos häst och bredavirus hos kalv.

RUSSELL KIGHTLEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/IBL
coronavirus utmärks av en omkrets – korona – av klubbformiga
aggregat av glykoprotein.

Ett nytt coronavirus identifierades 2003 som orsak till den svåra lungsjukdomen sars och fick benämningen SARS-CoV. Sekvensen av de omkring 30 000 nukleotider i dess arvsmassa har bestämts. År 2012 identifierades ett coronavirus som orsakar den akut respiratoriska sjukdomen mers. Viruset MERS-CoV har ett genom bestående av omkring 30 000 nukleotider.

 

3D4MEDICAL.COM/GETTY IMAGES
coronavirus Animation som visar coronavirus.

 

I slutet av 2019 spreds lunginflammation bland personer som besökt en stor fiskmarknad i staden Wuhan i Kina. Orsaken visade sig vara ett nytt coronavirus som först kallades 2019-nCoV men fick namnet SARS-CoV-2. Sjukdomen fick namnet covid-19.

Coronavirus är zoonotiska, det vill säga de sprids mellan djur och människor. SARS-CoV, MERS-CoV kommer ursprungligen från fladdermöss, men har först spridits till djur som hanteras av människor. Detta gäller troligen även SARS-CoV-2. SARS-CoV misstänks ha spridits till människor från maskpalmmård och andra djur som säljs levande på marknader i Kina. MERS-CoV misstänks ha spridits till människor från dromedar. Till skillnad från de flesta zoonotiska virus kan SARS-CoV, MERS-CoV och SARS-CoV-2 även spridas från människa till människa.

Arvsmassan hos coronavirus består av linjärt, enkelsträngat RNA. Jämfört med andra RNA-virus är genomet mycket stort. Viruspartiklarna består av fem proteiner. De är medelstora och avrundade eller hantelformiga. Ytterst består de av ett membran.

ERIK NYLUND
coronavirus tillhör den stora gruppen RNA-virus.
Här visas förenklat hur RNA-virus infekterar en värdcell och förökar sig.

Prova NE.se gratis