”Musik borde vara det centrala ämnet i skolan”

Musikundervisningen i grundskolan är i förändring. Skapandet och digitala verktyg ska få mer plats. Men det är långt ifrån alla musiklärare som är med på tåget.

Läromedel i musik

Vi fick en pratstund om musikundervisningens framtid med Klas Mattiasson, förstelärare i musik på Kungshögsskolan i Ljungby med 20 års erfarenhet av musikundervisning. Klas är något av en pionjär för användandet av digitala verktyg i musikundervisningen och engagerar sig för att fortbilda andra musiklärare och ingår i projektgruppen för nätverket Make Music Matter.

Stora skillnader

Skolverkets undersökning ”Musik i grundskolan” pekar på stora skillnader i musikundervisningen mellan olika skolor. Trots att det inte nämns i nya kursplanen, lägger många fortfarande huvudfokus på ensemblespel. Något som kan ha flera orsaker, enligt Klas Mattiasson.

– Motorisk färdighetsträning på instrument och ensemblespel är konkret undervisning, enkel att planera och enkel att bedöma. Skapandet är mer komplext. I många fall har man baklängesplanerat, det vill säga att man utgått från kunskapskraven i planeringen av undervisningen och missat syftet. Kunskapskraven är lätta att misstolka om de inte läses i ljuset av syfte och innehåll.

Klas Mattiasson, musiklärare och läromedelsförfattare

– Det är många musiklärare har egna upplevelser där man upplevt wow-känslan i att spela tillsammans. Ämnets syfte tolkas i ljuset av egna erfarenheter och då vill man att eleverna ska uppleva just detta.

Finns det någon risk att musikämnet tappar i relevans för eleverna om man inte anpassar sig till samtiden och kursplanen?
– Absolut! Musik är viktigt för alla elever. Dels genom att eleverna aktivt väljer musik genom att spela, skapa och lyssna på musik. Dels har vi också musiken vi ”utsätts” för i samband med reklam, film, affärer, restaurangbesök och datorspel. Om vi inte möter elevernas i deras värld och utmanar därifrån blir undervisningen irrelevant och inget som berör. Och det vore ju trist, för musik är ju verkligen något som kan beröra på djupet.

Musik det centrala ämnet

Musik är inte direkt det mest prioriterade ämnet nationellt sett. Fast frågar du Klas så talar allt för att det borde ha en mer central plats i skolan eftersom det finns unik koppling till övriga ämnen.
– Musik borde vara det centrala ämnet i skolan. Musik anknyter till i princip alla andra ämnen. Till matte genom musikteori, språk genom text och kommunikation, i religion där musiken har en central roll, teknik och slöjd då vi alltid använt höjden av vår teknik och hantverk till att såväl skapa som uppleva musik, fysik genom hur ljud fungerar, biologi genom kunskaper om hjärnan och musik. För att bara nämna några.

Läromedel i musik

Under vårterminen 2021 lanserade NE ett läromedel för musik 7–9, ett av de första i sitt slag. Klas är huvudförfattare till läromedlet och har en klar bild av vad han vill att läromedlet ska bidra med i undervisningen.
– Digitaliseringen av skolan har pågått länge och de flesta har god tillgång till datorer och paddor. Nu är det hög tid att ta nästa steg, att utveckla användandet av dem på ett sätt som utvecklar och effektiviserar lärandet. Utgångspunkten för läromedlet har förutom den nya kursplanen varit skolinspektionens granskning av musikämnet från 2018, ”Musikundervisning i grundskolan årskurs 7–9”, som lyfter just digitala processer och menar att de skolor som kombinerar stora delar av innehållet i samma arbetsområden och jobbar med skapande parallellt är de som når bäst resultat.

Kommer det läromedlet att förändra något för eleverna?
– Ja, det är min förhoppning i alla fall. Tanken är att dekonstruera musiken och demokratisera musicerandet. Mer fokus på örat och uttrycket än på motoriska färdigheter. NE:s plattform är dessutom tydlig, strukturerad och lättarbetad, och med såväl filmer, texter som bilder blir det lätt att ta till sig information och instruktioner.

Digital kunskap en bristvara

Digitala verktyg för skapande förväntas användas i musikundervisningen, men många lärare anser sig sakna kunskap i just digitala verktyg. Det är en både stor och viktig fråga. Digital kompetens är nödvändig för att möta kursplanens krav.

– Det finns många fortbildningar för musiklärare som behöver digital kompetens. Till exempel Make Music Matter T.E.A.C.H! på Linnéuniversitet, en kurs som lyfter digitala verktyg och kreativa processer. Dessutom tror jag att det här läromedlet kan bidra till både kunskap om hur digitala verktyg fungerar och hur vi kan använda dem till att utveckla och effektivisera lärandet.

Vad är det viktigaste i musikundervisningen i dag?
– Att musikundervisningen är relevant för eleven och att alla får chansen att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel är en demokratiskt fråga. Camilla Jonasson har gjort en fantastisk bra och intressant avhandling som lyfter musikskapande med digitala verktyg utifrån ett queerperspektiv. Titeln, som är ett citat från en av ungdomarna, säger allt: ”Jag har också rätt att ljudsätta världen”. Alla har rätt att ljudsätta världen. Och det ska vi ge dem möjlighet till.

Prova kostnadsfritt

Är du intresserad av att prova NE:s läromedel i Musik 7-9? Klicka på knappen för att prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Prova Musik 7-9