Exklusiv återförsäljare av Formida

Nya möjligheter för feedback och bedömning med Formida.

Formida är ett Växjöbaserat företag vars digitala verktyg har kommit att älskas av lärare och elever över hela landet. Genom att utgå från lärares faktiska behov har man utvecklat ett smidigt, digitalt verktyg som skapar nya förutsättningar för lärares arbete med både feedback och bedömning.

Utgångspunkten för Formida har hela tiden varit att skapa tidsbesparande verktyg som är väl anpassade till lärares befintliga arbetsflöden och med integration mot redan etablerade lösningar som G Suite for Education och Microsoft Office 365 for Education.

Utöver möjligheten att med Formidas verktyg enkelt ge elever utförlig feedback, som i sin tur kan kopplas ihop med läromedel, och möjligheten att arbeta med matriser, skapas också ett unikt underlag för riktade resurser, kollegialt lärande och skolutveckling.

NE är numera exklusiv återförsäljare av Formida.

Prova och kom igång med Formida