NE utvecklar nya digitala läromedel med AI från Sana Labs

NE Nationalencyklopedin AB utvecklar nya digitala läromedel med AI från svenska Sana Labs. Först ut blir matematikläromedel som lanseras redan för höstterminen. De nya läromedlen lär sig elevernas styrkor och svagheter, analyserar deras inlärning och anpassar innehållet i realtid för att hjälpa varje elev att nå längre.

Med NE:s matematikläromedel får lärarna ett helt nytt verktyg som är lika intuitivt att använda som det är innovativt utformat. Pedagogiken följer läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Elevernas färdigheter tränas och förbättras med individuellt utformade övningar. De nya läromedlen drivs av artificiell intelligens som hjälper varje elev att utvecklas medan läraren får en bättre överblick och mer tid för undervisningen.

”Lärarna ska förbereda eleverna för framtiden och de förtjänar de bästa verktygen. Därför skapade vi digitala läromedel som är enkla att använda och som växer med utmaningen. Med NE:s nya matematikläromedel tar vi nu nästa stora steg där vi kombinerar beprövad kunskap och pedagogik med ny smart teknik för en elevanpassad upplevelse och ett bättre resultat”, säger Hubert Kjellberg, koncernchef på NE.

Artificiell intelligens ger lärarna verktygen att anpassa undervisningen efter varje barns kunskap och förmåga. Traditionella läromedel utgår från en grupp av elever som ska lära sig på samma nivå. När det blir för svårt för de svagare eller för enkelt för de som redan har kunskapen, tappar eleverna motivationen. NE:s matematikläromedel fångar upp och engagerar eleverna innan det hinner hända. Tekniken är utvecklad av Sana labs.

”Vårt team av forskare och ingenjörer har utvecklat en världsledande AI-teknik som nu blir tillgänglig för svenska skolor, lärare och elever genom NE:s läromedel. Tekniken analyserar en mängd datapunkter i realtid och rekommenderar sedan innehåll baserat på vad eleven kan, inlärningsmönstret och vad som har fungerat bäst för liknande studenter”, säger Joel Hellermark, grundare och vd på Sana Labs.

NE matematik med AI-stöd och träning lanseras för årskurs 4-6, 7-9 och för gymnasiet löpande under höstterminen 2018.