Sex punkter om semikolon

Den 6 februari är semikolonets dag. Det är en svår konst att använda skiljetecknet rätt. NE:s redaktör och språkvårdare Ingemar Breithel listar här sex punkter om semikolon.

  1. Semikolon sägs ha införts av den italienske boktryckaren Aldus Manutius, som dog 6 februari 1515.
  2. Skiljetecknet kan användas i stället för punkt mellan huvudsatser (fullständiga meningar) som har ett nära samband med varandra ("Bengt kom försent igen; hans klocka var fortfarande trasig").
  3. Semikolon kan användas i stället för komma i uppräkningar av grupper ("salt och peppar; smör eller margarin") eller decimaltal ("2,1; 5,4; 8,6").
  4. Tecknet ska inte användas i stället för kolon i uppräkningar.
  5. Semikolon ska inte följas av stor bokstav.
  6. Ses i dag ofta i form av en blinkning i den ironiska smileyn ; )
Läs mer om Uppslagsverket och Ordböcker för privatpersoner