Ordböcker har fått ett nytt utseende, nya ord och nya titlar

Nu har NE:s digitala ordböcker blivit fler, bättre och enklare att använda.
Ordböckerna har uppdaterats med tiotusentals nya ord och fraser och fått en ny och bättre sökfunktion. Dessutom har det tillkommit flera helt nya titlar i utbudet.

Två stora nyheter för skola och skribenter

Två svenska ordböcker har tillkommit i NE:s digitala ordbokssortiment. En av dem är Svensk skolordlista, en ordbok som med sina lättfattliga ordförklaringar riktar sig till skolan. Den andra är Svenskt språkbruk, en ordbok över konstruktioner och fraser som är oumbärlig för alla som skriver.

Nya tvåspråkiga ordböcker

Det har också tillkommit fyra nya ordböcker. Dessa är:

  • dansk-svensk/svensk-dansk ordbok
  • norsk-svensk/svensk-norsk ordbok
  • portugisisk-svensk/svensk-portugisisk ordbok
  • engelsk medicinsk ordbok.

Bättre sök

Sättet att söka i ordböcker förändras. Därför har sökfunktionen gjorts om för en bättre användarupplevelse och för att du som söker ord enklare ska hitta rätt. Nu kan du söka i flera ordböcker samtidigt utan att behöva välja språkriktning.

Nya ord och fraser

Bland de tvåspråkiga ordböckerna har de största uppdaterats och förbättrats med tiotusentals nya ord och fraser. I samband med uppdateringsarbetet har också några av de mindre ordböckerna plockats ur sortimentet om det finns en stor, eller professionell variant för språket det gäller.

Till ordböckerna