Uppslagsverket

Isberg

isberg, flytande eller strandad glaciäris som brutits loss från en glaciärfront.Om vattendjupet vid glaciärfronten överstiger 9/10 av isens tjocklek börjar glaciären flyta. Tidvattenvariationer och andra hävningar i vattenmassan gör att glaciärisen bryts sönder och bildar flytande isberg: glaciären kalvar. Mellan 80 och 90 % av ett flytande isbergs volym finns under vattenlinjen.

Från Antarktis shelfisar kalvar stora plana isberg, som ibland kan vara flera tusentals km2 stora, s.k. taffelisberg. Arktiska isberg däremot är oregelbundna till formen och oftast mycket mindre. Isberg som driver med havsströmmar kan förflyttas långa sträckor innan de smälter. Labradorströmmen mellan Canada och Grönland transporterar isberg söderut förbi Newfoundland, där de utgör en fara för sjöfarten mellan Europa och Nordamerika.

Ta del av vårt julerbjudande och få NE Utforska i ett helt år för endast 295 kr.
Använd kod NEJUL19 och spara 50 %.

Prova gratis i 7 dagar