Uppslagsverket

Snöa in på iskalla uppslagsord med NE

I februari 2021 hade hela Sverige det första isdygnet sedan 2018 då alla mätstationer runt om i landet visade minusgrader. Vi tog tillfället i akt att snöa in på uppslagsord relaterade till vinter, kyla och is. Visste du till exempel att permafrost innebär att det är ständig tjäle? Att världens äldsta fynd av en skida hittades i Sverige eller att en fjärdedel av jordens landyta täcks regelbundet av snö?

Kalla vintersporter från förr
I kustområden och i sjörika trakter använde skridskor förr som ett transportmedel. Den äldsta formen av svenska skridskor kallas för isläggar, gjorda av mellanfotsben från häst eller nötkreatur. För att glida fram bättre på isen smorde man dem med fett. Förhistoriska fynd från folkvandringstid har gjorts av islägg i Skandinavien och många har hittats i vikingatidens och medeltidens nordiska städer och borgar.

Världens äldsta fynd av en skida hittades i Kalvträsk, Västerbotten, och härstammar från omkring 3200 f.Kr. Denna skida är av den arktiska typen, som saknar fotställ och har vertikala hål för bindningsremmen. En annan förhistorisk skidtyp är den bottniska skidan med upphöjt fotställ och horisontellt bindningshål.

Snö, is och glaciärer
Visste du att en fjärdedel av jordens landyta regelbundet täcks av snö? Snö är som du känner till nederbörd bestående av iskristaller. Beroende på temperatur och luftfuktighet antar snöflingorna olika former som nålar, prismor eller stjärnor.

Genom anhopning och omvandling av snö bildas glaciärer. I Sverige finns närmare 300 glaciärer. Störst är Stuorrajekna (12,5 km2) i Sulitelmaområdet, men i Sverige är de flesta relativt små. De största glaciärerna i världen finns i de inre delarna av Grönland och Antarktis, där årsmedeltemperaturen ligger under –25  °C. Där är det alltid permafrost, vilket betyder att det är ständig tjäle och att marken varit frusen minst 2 år i följd. Permafrost finns även i de nordliga alpina områden, till en viss del under grundhavet i Arktis och under relativt tunna bottenfrusna glaciärer.

Smältande is – i går, i dag och i morgon
Under den senaste istiden var närmare en tredjedel av jordens nuvarande landyta täckt av glaciäris. När isen smälte ledde till att det dåvarande världshavet steg med cirka 120  m. I dag täcks cirka 10  % av jordens landareal av glaciärer med en sammanlagd volym av cirka 33 miljoner km3. Volymen utgör mindre än 2  % av jordklotets totala vattenförråd, men om isarna smälter innebär det en höjning av världshavens yta på cirka 70  m.

Temperaturökningen sedan slutet av 1800-talet har inneburit en kraftig volymminskning av jordens bergsglaciärer. Vid en fortsatt global uppvärmning kommer många av de mindre glaciärerna att vara helt försvunna inom hundra år.

Prova NE.se gratis