Uppslagsverket

Julgran

Julgran, dekorerad gran som används i julfirandet. Julgranar i nutida bemärkelse kan följas tillbaka till senmedeltida skråns och gillens julfirande i Schweiz och Alsace, där granen dock ännu inte var försedd med ljus. Granar har förekommit i flera sammanhang i samband med julen, dels som magiskt ontavvärjande medel (placerade t.ex. på gödselhögen), dels som ett tecken på att julen var inne (jämför julstänger), och det är svårt att avgöra vilkendera funktionen som är ursprunglig. Den första notisen om en med ljus prydd julgran är från Pfalz ca 1660.

I Sverige omtalas julgranar tidigast på 1740-talet i högaristokratiska hem (Wrede-Sparre och Bonde), och först hundra år senare började seden spridas till bredare lager, ofta förmedlad av prästgårdar och herrgårdar till storbondehem. I den äldre traditionen var det alltid fråga om små granar, placerade på bord, upphängda i taket eller satta i en kruka (”julbuske”, ”Mose buske”). Den moderna typen av höga julgranar uppträder först vid mitten av 1800-talet, tidigast i borgerliga miljöer där takhöjden var större. Offentliga julgranar utomhus blev vanliga under tiden mellan de båda världskrigen.

Julgransodling
Årligen förbrukas 3,0–3,5 miljoner julgranar i Sverige. Merparten är odlade i Sverige. Import sker huvudsakligen från Danmark. Julgranar sköts som en jordbruksgröda med betydligt tätare gödselgivor och mer kemisk bekämpning än i vanligt skogsbruk. Viss ekologisk odling av julgranar förekommer.

I Sverige odlas julgranen främst på nedlagd åkermark. Julgransodling har blivit allt vanligare i södra Sverige. De första åren måste plantorna skyddas mot konkurrerande vegetation genom ogräsrensning. Det är även nödvändigt att inhägna odlingarna för att skydda dem mot viltskador.

Granarna skördas vid 8–10 års ålder. Även främmande arter odlas förutom vanlig svensk gran. Till de mest odlade hör blågran och nordmannagran, även kallad kungsgran. Blågranen är robust och härdig, medan nordmannagranen är mer ömtålig. Det är möjligt att genom klippning justera oregelbunden topp- och grenbildning.

Ta del av vårt julerbjudande och få NE Utforska i ett helt år för endast 295 kr.
Använd kod NEJUL19 och spara 50 %.

Prova gratis i 7 dagar