Sara Danius

Danius, Sara, 1962–2019, litteraturforskare och litteraturkritiker, professor i estetik vid Södertörns högskola, ledamot av Svenska Akademien 2013–19, dess ständiga sekreterare 2015–18; dotter till Anna Wahlgren.Sara Danius gjorde sig känd som en framstående essäist. I Prousts motor (2000) gav hon ett nytt perspektiv på den litterära modernismen. Doktorsavhandlingen The Senses of Modernism (1998) behandlar förhållandet mellan teknologi, perception och modernistisk estetik. Om den franske författaren Gustave Flaubert och konsten att göra tingen synliga handlar The Prose of the World (2006). I Den blå tvålen: Romanen och konsten att göra saker och ting synliga (2013) undersökte Danius romaner av Stendhal, Balzac och Flaubert och anlade ett nytt perspektiv på realismen.

Danius var verksam som litteraturkritiker i Dagens Nyheter från 1986 och i BLM 1987–95. I flera artiklar introducerade hon den amerikanske litteraturforskaren Fredric Jameson. Husmoderns död och andra texter (2014) är en samling kulturartiklar och essäer.

Sara Danius efterträdde Knut Ahnlund på stol nummer 7 i Svenska Akademien. 2015 efterträdde hon Peter Englund som ständig sekreterare. I april 2018 trädde hon tillbaka från posten som ständig sekreterare och deltog inte vidare i Akademiens arbete; hon lämnade formellt sin stol i Akademien i februari 2019. Se vidare Svenska Akademien (Krisen i Akademien).

Prova NE.se gratis