4 temapaket att använda inför valet

På söndag går Sverige till val. Passa på att arbeta med våra fyra olika temapaket om demokrati, politik och värderingar. Temapaketen innehåller en mängd övningar som du kan använda i din undervisning både före och efter valet. Varje temapaket innehåller en lärarhandledning med kopplingar till styrdokumenten.

Politiska ideologier

Temapaketet Politiska ideologier fördjupar din kunskap om de klassiska ideologierna som konservatism, socialism och liberalism. Det tar också upp nyare idéer som ekologism, feminism och anarkism. Men vi slutar inte där utan går vidare ut i världen och ser på ideologier som har vuxit fram i helt andra miljöer. I paketet finns övningar där eleverna lär sig huvuddragen i de olika ideologierna och nya sätt att klassificera politiska synsätt. Det här paketet passar för högstadiet och gymnasieskolan.

Temapaket politiska ideologier

 

Så styrs Sverige

I Så styrs Sverige lär sig dina elever till exempel vad den egentliga titeln på en minister är, vad perioden mellan två val kallas och vilka Sveriges fyra grundlagar är. I paketet finns flera övningar som du kan använda för lektioner där dina elever fördjupar sina kunskaper om Sveriges politiska system. Med övningar där eleverna provar på att blogga, skriva motioner och ställa upp en kommunbudget lär sig eleverna ta ställning till olika kluriga politiska dilemman. Det här temapaketet lämpar sig väl för högstadiet och gymnasiet.

Temapaketet Så styrs Sverige 

 

Normer och värderingar

En del av formandet av demokratiska medborgare handlar om människors lika värde samt solidaritet med svaga och utsatta. Med temapaketet Normer och värderingar får du och dina elever tillgång till några av de många resurser och verktyg som finns för att diskutera frågor om öppenhet, fördomar och empati. I paketet ingår en mängd diskussionsövningar utifrån filmer eller tjänster som Livets lotteri från Rädda Barnen och Gapminder. Det mesta i temapaketet kan användas för årskurs 4–9 och gymnasiet och det finns även ett par övningar för klass 1–3.

Temapaketet Normer och värderingar

 

Extremism, intolerans och terrorism

Det är inte bara viktigt att belysa öppenhet i samhället och vad den gör, det är minst lika viktigt att visa vad konsekvensen av motsatsen kan bli, nämligen hur intolerans skapar en grund för polarisering och extremism. I temapaketet Extremism, intolerans och terrorism får du och din klass verktygen till att undersöka orsaker och konsekvenser av just detta. Låt dina elever leta upp olika definitioner av terrorism, skriva debattartiklar eller reflektera över jämnårigas toleransnivå. Det här temapaketet kan användas för högstadiet och gymnasiet.

Temapaketet Extrimism, intolerans och terrorism 

Läs mer om NE:s temapaket