AI-teknik för matematik redo att lanseras

NE:s stora satsning på AI-drivet matematikstöd är nu redo att lanseras och kommer gradvis att släppas under hösten. AI-tekniken lär sig elevernas styrkor och svagheter, analyserar deras inlärning och anpassar innehållet i realtid.

NE Nationalencyklopedin utvecklar, i samarbete med svenska Sana Labs, digitala läromedel i matematik med AI-teknik. Tekniken anpassar sig efter eleven genom att analysera och sedan rekommendera innehåll baserat på vad eleven kan, inlärningsmönstret och vad som har fungerat bäst för liknande studenter. Det möjliggör att övningar skräddarsys efter elevens behov, både i svårighetsgrad och i antal övningar.

Artificiell intelligens ger lärarna möjligheten att anpassa undervisningen på ett helt nytt sätt. Traditionella läromedel utgår från en grupp av elever som ska lära sig på samma nivå. När det blir för svårt för de svagare eller för enkelt för de som redan har kunskapen, tappar eleverna motivationen. NE:s matematikläromedel fångar upp och engagerar eleverna innan det hinner hända.

NE matematik med AI-stöd och träning lanseras löpande för mellanstadiet och för högstadiet under höstterminen 2018.