Så väljer du rätt digitalt läromedel och undviker fallgroparna | NE

Vad innebär det egentligen att gå över från traditionella till interaktiva, digitala läromedel? Så här kommer du igång – och undviker de vanligaste misstagen.

”Varför vill du använda digitala läromedel?" Börja med att ställa dig den frågan när du överväger att gå över från den fysiska boken till det digitala läromedlet” Det säger Marie Spetz, pedagogisk utvecklingskonsult.

Spetz har arbetat med skolutveckling och digitalisering i över 20 år och understryker att digitaliseringen av skolan aldrig är ett självändamål.

– Digitala läromedel ska inte ställas mot analoga böcker. Poängen med digitala läromedel och andra digitala lärresurser är hur de kan erbjuda fler pedagogiska verktyg, som på olika sätt ökar förutsättningarna för elevernas måluppfyllelse.

Fokus ska ligga på elevernas inlärning

Det vanligaste misstaget när skolor och ämneslag köper in digitala läromedel är att de inte tänkt igenom vilket pedagogiskt syfte de är ute efter. Vilka färdigheter vill man att eleverna ska öva?

Elever har exempelvis olika förutsättningar och ibland motivation. Ett bra digitalt läromedel höjer motivationen, bidrar till att jämna ut skillnader och öka likvärdigheten.

– En lärfunktion som talsyntes eller uppläsning kan underlätta för en elev med läs- och skrivsvårigheter. Han eller hon kan följa med i undervisningsmaterialet och takten genom att 'läsa med öronen' eller ta sig igenom materialet snabbare genom att öka uppspelningshastigheten. Dessutom har alla elever tillgång till verktygen och ingen behöver känna sig utpekad.

Fredrik Norman på Bessemerskolan i Sandviken håller med. Han undervisar i engelska och religion på gymnasienivå.

– För ett tag sedan hade jag en elev på idrottsgymnasiet som inte hann med mina läxor, då hon tränade många timmar efter skoltid. Med hjälp av den inbyggda talsyntesen i NE:s läromedel kunde eleven lyssna på texterna under träningen. På så vis uppnådde hon såväl goda studieresultat som träningsresultat.

– Ja, möjligheterna är många och nya interaktiva övningar och funktioner utvecklas ständigt, säger Marie Spetz.

Vilka digitala läromedel ska jag välja?

När du förstår potentialen hos digitala läromedel blir det lite lättare att navigera bland utbudet och ställa relevanta frågor till – och krav på – läromedelsproducenterna. Be dem gärna komma och demonstrera materialet.

– Ett digitalt läromedel är inte en 'bok på burk' eller en bok i PDF, förtydligar Marie Spetz. Därför ska du undersöka vilket mervärde undervisningsmaterialet erbjuder i form av interaktivt innehåll och flexibilitet. Förhöjs det pedagogiska värdet och engagemanget hos eleven och minskas den administrativa bördan hos läraren?

Några frågor du kan ställa är:

  • Presenteras innehållet på olika sätt, som text, bild, ljud och film?
  • Finns det hjälpfunktioner?
  • Kan eleven anpassa innehållet till sin egen lärsituation?
  • Underlättar materialet en formativ bedömning?
  • Hur, och hur ofta, uppdateras materialet?
  • Kan du som lärare använda det för återkoppling eller bedömning?

Var kräsen

Tänk på att det digitala läromedlet först måste uppfylla de kvalitetskrav som ställs på den fysiska läroboken, vad avser exempelvis struktur, språklig kvalitet och medvetenhet kring objektivitet och diskriminering.

– Var kräsen, säger Fredrik Norman. Digitaliseringen av skolan handlar även om elevernas digitala kompetens. Det betyder att jag bland annat måste stärka deras förmåga att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. En bra början är att se till att det digitala läromedel vi använder har hög kvalitet. Därför känns det extra tryggt att använda NE:s material.

Finns det kopplingar till Skolverkets kunskapskrav?

Något du bör lägga särskild vikt vid är hur, och om, funktionerna i ett digitalt läromedel går i linje med Skolverkets kunskapskrav. Fråga dig därför:

  • Hjälper läromedlet eleven att nå läroplanens krav?
  • Förstår eleven vad som krävs för att uppnå ett visst betygskriterium?

Ta hjälp av hela ämneslaget

Det kan vara tidskrävande att välja rätt digitala läromedel. Försök att samordna införskaffandet av digitala läromedel med andra lärare. Många gånger är det billigare om ni är ett helt ämneslag och flera klasser. Det digitala läromedlet erbjuds ofta i abonnemangsform.

–Våga lära av varandra och tänk inte 'mitt klassrum' utan börja jobba mer kollegialt om ni inte redan gör det, råder Marie Spetz och tillägger: Använd den grymma kompetens som finns i ditt klassrum. Fråga vad eleverna efterfrågar och tycker om läromedel ni testar. Allting börjar och slutar med dem.

 

Ta del av mer intressant läsning om framtidens undervisning

Följ NE på Facebook

Läs mer om digitala läromedel från NE