Kunskap om programmering en nyckel till framtiden

Från hösten 2018 är programmering en del av läroplanen redan från lågstadiet – men varför är det så viktigt? Skaparna av Inga Ingenjör menar att kunskap om teknik och programmering redan från tidig ålder ger oss bättre innovationer och ett mer jämlikt samhälle.

Redan i dag saknas 30 000 programmerare i Sverige, och det beräknas att vi kommer att sakna 1 miljon programmerare i Europa år 2020. Det finns ett skriande behov av utvecklare och programmerare ute i samhället samtidigt som många går arbetslösa. Därför är programmering nu en del av läroplanen, vilket ger ökat utrymme även för andra initiativ.

När Andrea Pettersson och Malin Yngvesson gick på LTH upplevde de att alla deras studiekamrater hade en ganska homogen bakgrund jämfört med andra typer av studiemiljöer.

− Urvalet när man rekryterar ingenjörer representerar inte alls samhället i stort när det gäller vare sig social tillhörighet, föräldrars studiebakgrund eller kön. Och samhället behöver ju de allra skarpaste ingenjörerna som kan utveckla de bästa innovationerna – så varför inte rekrytera ur hela befolkningen och hitta de vassaste?

Programmering lärs in genom lek

Andrea Pettersson och Malin Yngvesson ser också det här ur ett rättviseperspektiv – att alla barn och unga ska ha samma möjligheter. Dessa frågor ligger dem båda varmt om hjärtat, och utifrån denna kärna började de forma sitt projekt.

Den logiska slutsatsen var att börja med barnen och låta dem bekanta sig med teknik på ett lekfullt sätt på sin egen nivå. De skapade därför Inga Ingenjör, som gjorde entré för fyra år sedan i boken ”Inga och Leo löser allt” som nu fått uppföljaren ”Inga och Leo programmerar”.

− Vi vill med sagans kraft introducera programmering som något enkelt och roligt, säger Malin Yngvesson. Barnen får lära sig tänket kring programmering genom dans, för precis som man kan tänka när det gäller att ge en människa rörelseinstruktioner, kan man tänka kring en dator eller robot.

Teknik blir roligt och begripligt

De vill ta vara på att barn inte ser saker som svåra utan är nyfikna och vill förstå sin omvärld. I dagens samhälle utförs allt fler saker av maskiner som styrs av datorer, och kunskap om programmering blir därför viktig för barnen förutsättningar framåt.

− Barn funderar ofta också på vad de vill jobba med när de blir stora, men kan bara relatera yrken de känner till och som är hyfsat begripliga för dem. Då gäller det att introducera teknik och programmering på ett sätt som blir tydligt och spännande och visa att det faktiskt är saker man kan jobba med som vuxen, säger Andrea Pettersson.

Självförtroende inom teknikområdet

Andrea Pettersson poängterar också att det handlar mycket om att skapa självförtroende. Att tidigt få en tro på att man förstår och kan, att få testa och lyckas med enkla saker till att börja med gör att det känns tryggt och naturligt att bygga vidare på den kunskapen.

Tidigare har de här ämnena mest lockat de riktigt tekniknördiga, men utvecklingen har gått snabbt och i dag finns ett mycket större behov och många fler möjligheter inom teknikområdet.

− Vi brinner för att visa barnen hur roligt och spännande det är med naturvetenskap och teknik, nu med fokus på just programmering. Och samtidigt visa dem att detta är någonting man kan jobba med sen. Det gäller att tidigt styra undan från bilden att detta är abstrakt och väldigt komplicerat. Det har vi allt att vinna på – både enskilda individer och samhället i stort.