Lekfullt lärande med NE:s appar i förskolan

I förskolan sker lärandet helt utifrån barnens intressen och färdigheter, och det är viktigt att göra det enkelt för pedagoger att ta vara på möjligheterna. Att växla mellan traditionella och digitala hjälpmedel skapar en dynamik som leder lärprocessen framåt på ett lekfullt sätt. IKT-pedagogen Veronika Aronsson tipsar gärna kollegor om NE:s juniorappar.

Juniorapparna är speciellt framtagna i utbildningssyfte för barn i förskolan respektive F–3. De hjälper barn i de lägre åldrarna att på ett lustfyllt och lekfullt sätt lära sig räkna, skriva och läsa utifrån sin nivå. I apparna kan man också pussla, sortera och berätta genom fritt skapande. Med färg, form och interaktivitet väcks barnens nyfikenhet och intresse.

”Som IKT-pedagog har jag ansvar för inköp av digitala verktyg och att utbilda mina kollegor i hur de kan användas. Genom vår IKT-ansvariga i kommunen började vi använda NE:s juniorappar för cirka 1,5 år sedan. De är mycket uppskattade av både barn och pedagoger, och vi känner oss trygga med att de erbjuder ett bra innehåll”, säger Veronika Aronsson, som är IKT-pedagog på Stamvägens förskola på Ekerö utanför Stockholm.

Anpassade för förskolebarnen

På Stamvägens förskola är barnen upp till sex år och jobbar mest med apparna:

  • Pussla

Innehåller såväl ord- som bildpussel. I ordpusslet får eleverna välja bilder på vardagliga saker och stava till de korta orden genom att pussla med bokstäver. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får man hela ordet uppläst för sig. I bildpusslet lägger barnen pussel med hjälp av fyra eller fler bitar. På så sätt tränar barnen sin perceptuella förmåga på ett lekfullt sätt.

  • Sortera och räkna

Sortera och räkna väcker barns grundläggande intresse för matematik och består av två delar. I den ena delen handlar det om att sortera olika välbekanta saker. I den andra delen handlar det om att lära sig räkna antal med hjälp av olika visuella representationsformer.

  • Stava

Barnen lär sig stava genom att pussla ihop bokstäver till ord. Det finns en övningsdel och en äventyrsdel. En bild visar ordet samtidigt som ordet läses upp. Sedan ska barnen dra och placera bokstäverna i rätt ordning. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får man hela ordet uppläst för sig igen. I äventyrsdelen utmanar barnet sig själv att lösa slumpvisa uppgifter med stigande svårighetsgrad.

”Barnen tycker att det är jätteroligt med apparna. Det är lätt att få igång dem och de gillar utmaningarna. Vi använder apparna som ett komplement till andra verktyg, som papper och penna eller kulram, och tillsammans blir de hjälpmedel som skapar variation i lärprocesserna. Ibland sitter vi tillsammans och kanske växlar mellan att skriva på papper och att skriva i appen, och ibland sitter de var för sig och tränar i sin egen takt. I appen får man även orden upplästa, vilket ger en ny dimension i lärandet”, säger Veronika Aronsson.

Väcker nyfikenhet att lära mer

För pedagogerna blir de digitala verktygen också ett sätt att utvärdera hur mycket barnen kan, för att ge dem möjlighet att utvecklas helt i sin egen takt.

”Det känns jättebra att ha de här verktygen att erbjuda för de barn som är sugna på att lära sig. Apparna är ett komplement som utmanar barnen på nya sätt, och de behöver den variationen för att bli stimulerade att fortsätta framåt. Apparna erbjuder enkla ingångar i lärprocessen och man kan alltid fylla på vidare för de som vill. När de andra barnen ser detta så blir de också intresserade och vill prova. De frågar varandra och hjälper varandra, och det fungerar väldigt bra.”

En annan aspekt, menar Veronika Aronsson, är att barnen får bekanta sig med digitala verktyg.

”I takt med att alltmer digitaliseras och att kraven förs in i läroplanen så ger apparna en väldigt bra träning. Barnen lär inte bara från själva innehållet utan även att hantera och förstå digitala verktyg. Alla får inte denna kunskap naturligt hemma och den är värdefull för alla barn.”

Vill skapa producenter av innehåll

När IKT-pedagogerna ska välja vilka digitala verktyg man ska köpa in är det många kriterier som ska uppfyllas.

”Vi försöker jobba med så 'tomma' appar som möjligt, där man gör mycket i appen och inte bara serveras en enkel interaktion på slutet. Vi vill skapa producenter och inte bara konsumenter. Ju mer man kan göra i en app som är lärande, desto bättre. Det ska vara fokus på lärande, så spel använder vi inte. Det får man göra hemma. Även reklam går helt bort. Det finns många aktörer som erbjuder digitala hjälpmedel men NE har en bra portfölj med olika verktyg, och man kan känna sig helt trygg med att det är ett bra innehåll som erbjuds. NE står sig mycket bra för de behov vi har identifierat, och vi rekommenderar gärna andra förskolor att börja använda apparna”, avslutar Veronika Aronsson.

För alla som har tillgång till NE Junior

NE:s juniorappar finns på plattformen NE Junior tillsammans med andra lärresurser som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Alla träffar är målgruppsanpassade, och träfflistan är utformad för att det ska vara lätt att hitta rätt bland artiklar, bilder och program.

Som en del av Junior kan du ladda ner juniorapparna, som är utvecklade för iOS, och anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11. Du loggar in i appen med ditt personliga konto som du skapar när du är inloggad på NE.se på skolans nätverk. På Junior hittar du som pedagog mer information om hur du kan ladda ner apparna.

Läs om NE:s lärresurser för förskola och F–3