Lustfyllt lärande med NE:s juniorappar

NE:s juniorappar hjälper barn att lära sig räkna, skriva och läsa samt berätta fritt. Färg, form och interaktivitet skapar nyfikenhet och ger ett mer lustfyllt lärande. Apparna är speciellt framtagna för barn från förskolan upp till årskurs 3, men lämpar sig också väldigt bra för lite äldre elever med särskilda behov.

Christina Björklund är specialpedagog på Vasaskolan, Djursholm, i Stockholm och använder NE:s juniorappar, särskilt Stava och Berätta, regelbundet i sin undervisning i årskurs 4–6.

”Egentligen är väl apparna utvecklade för lite yngre elever, men jag jobbar med elever i behov av särskilt stöd och då fungerar de väldigt bra. Har man läs- och skrivsvårigheter i den här åldern är det bra att använda digitala hjälpmedel för att utveckla färdigheter.”

Utvecklar alla moment parallellt

Både när det gäller barn med intellektuella funktionshinder och nyanlända elever ser Christina Björklund stora möjligheter.

”Vi har barn som precis kommit hit och knappt har någon skolerfarenhet alls. De kanske har varit på flykt i flera år. Då är exempelvis appen Stava väldigt bra. Man lär sig bokstäver – hur de ser ut och låter, och man får bildstöd och tränar ordförståelse. Apparna är lämpliga för att utveckla alla moment av läsningen parallellt.”

Christina Björklund kom i kontakt med juniorapparna genom ett forum för specialpedagoger i Danderyds kommun.

”Det är ett nätverk för specialpedagoger så vi utbyter kunskap och idéer och vi diskuterar mycket kring forskning och hjälpmedel. Eftersom vi är just specialpedagoger är det stort fokus på anpassningar och särskilt stöd.”

”En del elever kan behöva få sin undervisning delvis genom läsplattor, där uppläsningen är en central del av lärprocessen. Andra kan ha finmotoriska svårigheter, med problem att hålla i en penna. Då är det betydligt enklare att dra bokstäverna till rätt ställe, och dessutom samtidigt få höra ljuden.”

Ett pedagogiskt gränssnitt

En annan viktig aspekt, menar Christina Björklund, är att eleverna får lyckas. Har man svårigheter att skriva med papper och penna kanske man misslyckas, men med apparna får man hålla på tills det blir rätt. Det ger stor tillfredsställelse och ökat självförtroende, vilket stärker inlärningen.

”Apparna har också en väldigt tilltalande layout, som inte alls är barnslig och helt befriad från trallvänliga melodier, vilket man annars ofta ser när målgruppen är yngre barn. Gränssnittet är mer lugnt och harmoniskt, men ändå väldigt trevligt och lättillgängligt. Det är viktigt att det inte blir någon slags lek, utan att det är tydligt fokus på inlärning och skolarbete. Och barnen tycker att det är jätteroligt att arbeta med apparna. De gillar att jobba direkt på skärmen och kunna välja bilder.”

Skapar variation som stödjer inlärningen

Christina Björklund anser att apparna motiverar barnen att lära sig mer och därmed ger ett bättre resultat än om man bara skulle använt traditionella metoder.

”Jag tycker om modern teknik och att utforska moderna lärplattformar som ett komplement till traditionella metoder. Styrkan är att det blir en variation under lektionen så att man aldrig sitter i 40 minuter med samma uppgift. Jag varvar vanlig läsning och stavning med en stunds apparbete och kanske avslutar med en liten film om ord. Då hinner inte eleverna tröttna och tappa koncentrationen, vilket går ut över inlärningen.”

Hon hoppas att apparna kommer att utvecklas ytterligare och erbjuda ännu fler möjligheter så att man kan träna ännu mer, och tror att många lärare ännu inte upptäckt vilka möjligheter apparna ger.

”Jag rekommenderar verkligen andra pedagoger att prova apparna i sin undervisning. De är mycket enkla att använda för både lärare och elever så man behöver absolut inte vara orolig för tekniken. Det är bara att ladda ner och köra igång.”

Tillgängliga för alla skolor som har Junior

NE-s juniorappar finns i varianterna Pussla, Sortera och räkna, Berätta, Räkna, Stava, Författa och Spelling. De är knutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11, och är utvecklade för iOS. Apparna kan användas av alla skolor som har tillgång till Junior. Du loggar in i appen med ditt personliga konto som du skapar när du är inloggad på NE.se på skolans nätverk. På Junior hittar du som pedagog mer information om hur du kan ladda ner apparna.

Läs mer om NE:s juniorappar