NE:s kunskapstjänster om buddhism

I veckan kommer Tibets andlige ledare Dalai lama på besök till Sverige. NE har flera tjänster som du kan använda tillsammans med din klass för att fördjupa er i buddhismen.

Temapaketet Buddhism

NE:s temapaket om buddhism innehåller aktiviteter, fördjupningar och instuderingsuppgifter för områden från den tidiga buddhismens historia till hur det är att leva som buddhist i dag. I paketet ingår bland annat:

  • Instuderingsfrågor om buddhism: Med hjälp av instuderingsfrågor bygger eleverna en bas av faktakunskap kring buddhismen med fokus på Buddha, läran och de olika formerna av buddhism.
  • Mandala: I övningen Mandala får eleverna lära sig mer om den heliga mandalasymbolen. Genom att läsa mer om hur cirkeln spelar en stor roll i många religioner men också genom att ge sig ut och leta efter cirklar i omgivningen och rita egna mandalor får eleven detaljerad kunskap om buddhismens mandala men också en generell förståelse för cirkelns symbolik.
  • Meditera: Eleverna får med hjälp av två meditationsövningar chansen att testa en central del i många asiatiska religioner. Övningen kan göras både i helklass och i smågrupper.

Till varje övning i temapaketet finns en tydlig koppling till läroplanen. Övningarna i paketet fungerar nästan uteslutande för både mellanstadium, högstadium och gymnasieskola.

NE:s temapaket om buddhism

 

Världens religioner

Med hjälp av tjänsten Världens religioner kan eleverna utforska buddhismen i relation till de andra stora världsreligionerna. En interaktiv karta ger eleverna en överblick över var buddhismen är mest framträdande. Med ett par klick kan eleverna också göra jämförelser med andra religioner och se viktiga platser i länder där buddhismen är största religion. De kan även fördjupa sig om mahayana, theravada och övriga inriktningar inom buddhismen samt jämföra dess trosföreställning med de andra fyra världsreligionerna.

Världens religioner

Läs mer om NE:s digitala läromedel och kunskapstjänster för skolor