Nu kliver AI in i matematiken

Digitala läromedel har gett nya möjligheter att individanpassa undervisningen, och nu tas nästa steg på den vägen – artificiell intelligens. Jesper Sörensson är läromedelsutvecklare på NE och beskriver hur AI kommer att ge stora fördelar för både lärare och elever.

En av skolans stora utmaningar har alltid varit att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov. Både de elever som behöver mer stöd och de som ligger långt framme får inte sina behov tillgodosedda eftersom undervisningen oftast måste anpassas efter de medelstarka eleverna. 

Det kan vara väldigt krävande för en lärare att hantera de olika nivåer och lärbehov som finns inom en klass, med mängder av extramaterial och för lite tid att hjälpa alla elever att komma vidare.

AI ger digitala läromedel ny superkraft

Särskilt när det gäller matematik, som så handfast bygger på att ny kunskap måste vila ovanpå redan inlärd kunskap, har detta lett till att svagare elever riskerat att halka efter permanent och att starka elever tappat intresse och motivation.

− Med artificiell intelligens i våra digitala matematikläromedel blir det lättare för läraren att få med alla elever i undervisningen eftersom eleverna kan tillgodogöra sig kunskap på deras egen nivå. Vi ser AI som en möjlighet att hantera ett praktiskt problem i klassrummet som inte tidigare kunnat lösas, säger Jesper Sörensson.

Lärande som utgår helt från individens behov

AI-motorn i ett läromedel samlar data över hur den enskilda eleven hanterar materialet, ser mönster i detta och lär sig successivt hur elevens kunskapsbehov ser ut. Den plockar upp material som svarar direkt mot dessa behov – utan att eleven märker att AI är inblandad.

Steg för steg kommer AI att bli en integrerad del av NE:s matematikläromedel. I första steget i mellanstadiet och högstadiet, och senare även i gymnasiekurserna.

− Vi är precis i början av denna utveckling, som kommer att pågå under lång tid. Vi planerar att ta fram mängder av nytt material, nya moduler och ny funktionalitet. I takt med att AI-motorn får alltmer indata att bearbeta kommer den också att bli bättre på att möta enskilda elevers behov. Det finns massor kvar att göra och möjligheterna är närmast oändliga.

AI avlastar läraren och ger eleven lust att lära

NE:s digitala läromedel är gjorda för att användas i en klassrumssituation, men fungerar lika bra för självstudier.

Förutom övningar på olika nivåer finns ett gediget förklaringsmaterial och uppgifter som syftar till att göra inlärningen spännande och lustfylld. Det är viktigt att erbjuda lagom tuggmotstånd oavsett nivå, menar Jesper Sörensson.

− Det övergripande målet är att inga elever ska tappa intresset utan fångas upp och få hjälp med att utifrån sina behov komma in i den gemensamma lärprocessen. AI-motorn ger läraren rejäl avlastning i den här utmaningen.

AI standard i läromedel inom ett par år

NE är först ut på den svenska marknaden att bygga in en AI-motor i den egenutvecklade lärplattformen. AI-tekniken kommer från Sana Labs, som är världsledande specialister på AI-lösningar för digitala läromedel.

− Det finns oerhört mycket data kring hur varje elev lär sig, och det gäller att presentera den i form av enkla insikter som läraren kan agera på. AI-lösningen underlättar lärarens vardag och leder till bättre resultat för eleverna genom en individanpassad studieplan, säger Anna Nordell som är medgrundare och marknadschef på Sana Labs.

Hon menar att AI inom ett par år kommer att vara en självklar del av digitala läromedel, inte bara inom matematik utan även inom ämnen som programmering och språk.

Prova läromedel gratis