Nu lyfter vi våra läromedel till nivå 2.0

Lärare kan nu lätt följa klassens aktivitet och kunskapsutveckling. Som lärare kan du välja vilka quiz som ska vara obligatoriska, och om du vill kan du se hur många gånger varje elev har svarat och vad eleven har svarat. Eller så kan du stanna vid en snabb översikt över hur stor andel av eleverna i klassen som har svarat. Eleverna kan nu även svara med fritext. I den nya resursvyn för varje läromedel hittar du lätt alla videor, quiz, extramaterial, laborationer och övningar. Med resursvyn underlättas planeringen av undervisningen ännu mer.

Inför höstterminen uppdaterar vi våra läromedel för årskurs 7–9 inom SO, NO och teknik med utökat lärarstöd och övningsmaterial, inklusive ordlistor med självrättande träning, testa dig själv-uppgifter och klassrumsaktiviteter. Vi bearbetar grundtexterna och skiljer tydligare ut extramaterial. Inom matematik införs ett nytt koncept med autogenererade, individualiserade övningar för eleven. Läromedlen i språk kommer att dra stor nytta av nya övningstyper med fritextsvar och flera nya quizfrågetyper. Synergierna mellan läromedel och Uppslagsverk, Ordböcker, Play med mera kommer också att bli ännu starkare.

NE:s läromedel ger många nya möjligheter för lärare och elever under 2018!

Läs mer om NE:s digitala tjänster för skolor