Ny forskning förbättrar läromedel i biologi

NE:s läromedel i biologi för årskurs 7–9 är utvecklat för att ge eleverna kunskaper om biologiska sammanhang och insikter i biologins betydelse för samhällsutvecklingen. Läromedlet är utvecklat av Britt-Marie Lidesten, som nyligen fått pris av Kungliga skogs- och lantbruksakademien i kategorin forskningskommunikation. Vi frågade henne vad som är viktigt när man tar fram nya läromedel.

 

Britt-Marie Lidesten är till vardags verksam på Bioresurs, som är ett nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med uppdrag från Utbildningsdepartementet och Uppsala universitet. För sitt arbete där fick hon pris för att hon uppmärksammar aktuell forskning inom biologiområdet och för den vidare ut i skolvärlden.

”Det händer mycket intressant inom biologiområdet, och det kan röra väldigt aktuella ämnen som miljö, medicin och ibland även etiskt kontroversiella frågor. Det är jätteviktigt att elever får ta del av och bli engagerade i dessa frågor.”

Det finns även motsvarande nationella resurscentrum för områdena kemi, fysik, teknik och matematik vid olika universitet i landet. De arbetar lite olika rent praktiskt men har samma övergripande uppdrag – att erbjuda lärare i hela landet stöd och inspiration inom deras specialområden.

Höjd kompetens och inspiration inom biologiområdet

”En viktig uppgift för Bioresurs är att lyfta aktuell biologisk forskning och göra den tillgänglig för lärare och elever. Genom höjd kompetens och inspirerande material strävar vi efter att ge lärarna goda förutsättningar att föra ut även nyare kunskap inom biologi. Gärna laborativt, genom att låta eleverna få laborera och diskutera sig fram till ny kunskap”, menar Britt-Marie Lidesten.

Nya läromedel bör ge både etablerad och ny kunskap

NE:s läromedel i biologi för årskurs 7–9 är helt digitalt och bjuder eleverna på både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, naturvetenskapligt tänkesätt och ämnesövergripande arbete samtidigt som det arbetar mot kunskapskraven. Eleverna arbetar på ett sådant sätt att de får möjlighet att bygga upp en tilltro till att kunna göra vettiga val som rör energi, teknik, miljö och samhälle. I läromedlet finns ett flertal övningar och praktiska laborationer samt filmer och interaktiviteter.

Britt-Marie Lidesten understryker vikten av att följa biologiämnets utveckling.

”När man tar fram nya läromedel är det viktigt att inte bara reproducera gammal kunskap utan även fånga det som är nytt inom fältet. Det tillkommer hela tiden ny forskning och ny kunskap, och det är viktigt att eleverna får möjlighet att hänga med i denna utveckling. På så vis blir ämnet också mer intressant och relevant för dem. De får hjälp att sätta in biologi i ett större sammanhang och även insyn i hur biologin påverkar vår världsbild.”

Läromedlet är ett öppet material som gör det möjligt för varje lärare att planera sin egen undervisning utifrån gruppens och elevernas behov. Varje kursdel består av ett antal avsnitt med bland annat huvudtexter, övningar, filmer och interaktiviteter. Ofta finns det lärarstöd i direkt anslutning till en övning eller en laboration. Avsnitten avslutas alltid med ett quiz där eleverna kan testa sina kunskaper. Läraren får en överblick över elevernas utveckling genom att följa resultaten i de självrättande övningarna.

Digitalt format ger nya möjligheter och ställer nya krav

Britt-Marie Lidesten lyfter fram möjligheterna som digitala läromedel erbjuder.

”Det digitala formatet ger ju helt andra förutsättningar än en tryckt lärobok. Större flexibilitet för läraren, större möjligheter till bredd och djup för eleven, och dessutom kan man lägga in kunskapsstödjande bilder, grafik och filmer längs vägen. Det är dock viktigt att materialet absolut inte blir begränsat och ytligt. När alltmer i vårt samhälle flyttar över till digitala format är det viktigt behålla samma grundkvalitet, vilket kräver rätt inställning och bred kunskap. NE ville ha ett komplett läromedel som inkluderar allt som finns i en tryckt lärobok, och det var givande för mig att få möjlighet att låta min kunskap få komma hela vägen ut till klassrummet på det här sättet.”

Läs mer om NE:s digitala läromedel och tjänster för skolor