Språkundervisning 2.0

NE:s läromedelsutvecklare Anna Nyman intervjuades av IT-företaget Dustin till deras tidning IT i skolan. Här återger vi intervjun.

Digitaliseringen av skolan har tagit stora kliv framåt på sistone. Det blir allt vanligare med digitala läromedel ute i skolorna, men vilka fördelar kan de ge i till exempel språkundervisningen? Den frågan ställde vi till Anna Nyman som arbetar på NE med utveckling av digitala läromedel i språk.

Anna Nyman kan luta sig mot en lång och bred tidigare erfarenhet som undervisande i franska, engelska och svenska på både gymnasie- och grundskolenivå och från många olika typer av skolmiljöer. Hon är dessutom utbildad tolk och har tidigare, parallellt med undervisningen, arbetat med att utveckla läromedel till Utbildningsradion och Institut Français i Sverige.

– I grunden har de digitala läromedlen mycket gemensamt med traditionella, tryckta läromedel. Basen utgörs av samma dokument – läroplanen och Gemensam europeisk referensram för språk. Sedan gäller det precis som med tryckta läromedel att ha en bra grundidé och ta fram bra stoff, inleder hon med att slå fast.

Många källor samlade

– Det digitala tillkommer sedan på detta och här måste vi hela tiden förhålla oss till forskningen kring digitala arbetssätt. Vilka verktyg finns? Hur bör man jobba interaktivt och multimodalt? Hur påverkas eleverna av det digitala arbetssättet?

De stora möjligheterna det digitala tillför är just att det enkelt går att ta till sig olika typer av medier. Eleven kan läsa olika typer av texter, titta på film och lyssna på olika program, men också arbeta med muntliga och skriftliga övningar på ett varierat sätt inom ramen för ett och samma läromedel.

– I dag arbetar alla lärare med många olika källor och det tror jag att de flesta vill fortsätta med. Men med ett digitalt läromedel får man ett slags grundutbud av olika källor på ett och samma ställe. Eleverna kan jobba självständigare och till exempel läsa digital text eller se en film flera gånger, svara på frågor och på andra sätt arbeta interaktivt, slå upp ord och använda glosträningsverktyg – allt samlat på samma plats, förklarar Anna Nyman.

Lättare att konkretisera

Hon menar även att digitala medier på ett annat sätt ger möjligheter att visualisera och konkretisera, i och med att det går att komplettera texter med rörlig bild.

– Det kan erbjuda en lättare väg in i språkundervisningens svårare moment som litteraturanalys. Många elever kanske är mer vana vid film och TV-serier än vid skönlitteratur, så det blir lättare för dem att förstå den dramaturgiska kurvan, berättarperspektiv eller röst om man utnyttjar film, datorspel eller TV-serier. Eller så är det ett sätt att förflytta sig till andra platser och få en kulturell kontext. Ett besök på en snigelfarm i Frankrike blir något mycket mer konkret i en film än om man bara läser om det, exemplifierar hon och fortsätter:

– Man är inte heller begränsad till ett visst antal sidor. Till exempel finns plats att inkludera ett stort antal längre skönlitterära berättelser som kan utnyttjas för att utmana duktiga elever.

Allt på samma ställe

En fördel för lärare är att man får mycket gratis. Materialet är komplett och dessutom inte uppdelat i en lärarhandledning och en huvudbok. Allt finns på ett och samma ställe. Lärarmaterialet ligger lättillgängligt i direkt anslutning till elevernas text. Ordböcker och uppslagsverk inkluderas också i NE:s läromedel.

– Samtidigt har ju läraren en viktig roll i att komplettera och sätta sin egen prägel på undervisningen, inte minst för att anpassa den till gruppen och individerna. Men det digitala läromedlet gör det lättare för dem genom att erbjuda en helhet, säger Anna Nyman.

Hon sticker inte under stol med att de digitala läromedlen fortfarande är något nytt. Det finns krav på teknik som måste fungera och skolor måste lära sig att utnyttja de digitala verktygen på ett sätt som verkligen stödjer lärande.

– Det här är något som fortfarande finner sina former. Det pågår en diskussion om exakt vad ett digitalt läromedel borde vara. Men inom språk ger de digitala läromedlen väldigt spännande möjligheter att kunna förflytta sig till andra platser och, bortom språkinlärningen, få en känsla för kulturen i olika delar av hela det berörda språkområdet. Det är en chans man inte får missa! avslutar Anna Nyman.

Fördelar med digitala läromedel enligt Anna Nyman

  • Gör det enkelt att ta till sig olika typer av medier.
  • Samlar olika källor på samma ställe.
  • Eleverna kan jobba självständigare.
  • Eleverna kan arbeta interaktivt och varierat.
  • Bättre möjligheter att visualisera och konkretisera.
  • Erbjuder nya vägar in till svårare moment.
  • Gör det möjligt att förflytta sig till nya platser.
  • Kan inkludera extra material för duktiga elever.
  • Samlar allt material på samma ställe för både lärare och elever.

Artikeln publicerades första gången i Dustins tidning IT i skolan, november 2017.